ABR Bouwpolis

De ABR verzekering, of de verzekering alle bouwplaatsrisico's, beschermt je tegen de risico's van je bouwproject. Deze verzekering dekt de schade aan de werf, de werken en de materialen die zich tijdens het bouwen van een nieuwbouw of het verbouwen of renoveren van een woning voordoen.

Wat dekt de ABR verzekering?

 • Materiële schade aan het gebouw door werken of onderhoud
 • Verlies en beschadiging aan bouwwerken als gevolg van diefstal
 • Medische kosten als gevolg van een ongeval op de werf

Het is tevens mogelijk materiële schade aan persoonlijke goederen en werfmateriaal zoals tijdelijke installaties en werktuigen bijkomend te verzekeren.

Wat dekt de ABR verzekering niet?

Enkele zaken die zijn uitgesloten:

 • Opzettelijke schade door de verzekerde
 • Schade ten gevolgen van oorlog, arbeidsconflict, aanslag, terrorisme en atoomenergie
 • Schade aan toevertrouwde goederen
 • Boetes
 • Slijtage
 • Schade aan werken door niet geregistreerde aannemers

Enkele aandachtspunten

 • Als verzekerde is het belangrijk om iedereen die meewerkt aan het bouwproject, zoals de bouwheer, opdrachtgever, aannemer, architect… te vermelden in de polis. Op deze manier kan men iedereen verzekeren in één gezamenlijke polis. In geval van schade kan dit tot een beter schadebeheer leiden en een snellere vergoeding.
 • Het is aangewezen dat de bouwheer de polis afsluit zodat hij van alles op de hoogte is. De polis kan echter ook afgesloten worden door de aannemer.
 • Je kan best de verzekering al afsluiten voor de werken beginnen.
 • Kijk niet alleen naar de premie, maar ook zeker naar welke dekkingen er zijn opgenomen in je polis
 • Controleer hoelang de dekking loopt. Een bouw of verbouwing kan al eens langer duren als voorzien. De looptijd van een ABR verzekering is meestal 12 maanden.
 • Een ABR polis is meestal maatwerk. Je kan je daarom best professioneel laten bijstaan.
 • Controleer de verzekerde kapitalen van de dekkingen want die kunnen wel eens verschillen.
 • De duurtijd van de dekking kan je, bij bepaalde verzekeraars, uitbreiden tot na de voorlopige oplevering. Men spreekt dan over de onderhoudsperiode. Men verzekert daaronder voornamelijk de werken die aannemers contractueel nog dienen uit te voeren na de definitieve oplevering.

Contacteer ons